Gạch Marble trắng

Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Mã SP/ Code : ECO-P-61211
 • Màu sắc/ Color : Vân đá Marble trắng
 • Chất liệu/ Material : Xương porcelain có khuôn chày
 • Bề mặt/ Surface : Mirror Effect
 • Số face : 3 Face
 • Mã SP/ Code : ECO-P-8817
 • Màu sắc/ Color : Vân đá Marble trắng
 • Chất liệu/ Material : Xương porcelain có khuôn chày
 • Bề mặt/ Surface : Mirror Effect
 • Số face : 4 Face
 • Mã SP/ Code : ECO-P-8818
 • Màu sắc/ Color : Vân đá Marble trắng
 • Chất liệu/ Material : Xương porcelain có khuôn chày
 • Bề mặt/ Surface : Mirror Effect
 • Số face : 4 Face
 • Mã SP/ Code : ECO-RC/P-61209
 • Màu sắc/ Color : Vân đá Marble trắng
 • Chất liệu/ Material : Xương porcelain có khuôn chày
 • Bề mặt/ Surface : Mirror Effect, Rock Crystal
 • Số face : 3 Face
 • Mã SP/ Code : ECO-RC/P-61210
 • Màu sắc/ Color : Vân đá Marble trắng
 • Chất liệu/ Material : Xương porcelain có khuôn chày
 • Bề mặt/ Surface : Mirror Effect, Rock Crystal
 • Số face : 3 Face
X