Gạch đèn lồng

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZG111X
 • Màu sắc/ Color : Màu đen
 • Size : Chip size 35x40mm, Sheet size 257x273mm, độ dày: 5,2mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZB913X
 • Màu sắc/ Color : Màu xanh
 • Tile size : 160x135mm, độ dày:10mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZB914X
 • Màu sắc/ Color : Màu nâu nhạt
 • Tile size : 160x135mm, độ dày:10mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZB915X
 • Màu sắc/ Color : Màu nâu đậm
 • Tile size : 160x135mm, độ dày:10mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZG001Green
 • Màu sắc/ Color : Màu grey
 • Tile size : 75x79mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZG001Grey
 • Màu sắc/ Color : Màu grey
 • Tile size : 75x79mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZG111X
 • Màu sắc/ Color : Màu đen
 • Tile size : 160x135mm, độ dày:10mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZG211X
 • Màu sắc/ Color : Màu trắng
 • Tile size : 160x135mm, độ dày:10mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZG312X
 • Màu sắc/ Color : Màu xám
 • Tile size : 160x135mm, độ dày:10mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZG911X
 • Màu sắc/ Color : Màu xám nhạt
 • Tile size : 160x135mm, độ dày:10mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZG912X
 • Màu sắc/ Color : Màu xám nhạt
 • Tile size : 160x135mm, độ dày:10mm
 • Mã SP/ Code : Gạch đèn lồng CZM230Black
 • Màu sắc/ Color : Màu đen
 • Tile size : 75x79mm
X